13.9.2022
Vantaan kaupunki Työvalmennus Virtaamo, Vantaa

Palkkatöitä osatyökykyisille työnhakijoille yrityksiin jalkautumalla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vantaan kaupungin työvalmennus Virtaamo aloitti vuonna 2018 jalkautuvan lähestymistavan. Siinä on tavoitteena löytää osatyökykyisille työnhakijoille työmahdollisuuksia ja lisätä työnantajien tietoisuutta palkata osatyökykyisiä työnhakijoita palkkatuella yritysten palveluihin.

Toiminta nähtiin tarpeelliseksi, koska osatyökykyisiä työnhakijoita oli paljon ja heille työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla on hyvin haasteellista.

Osatyökykyisten työmarkkinoita ei Suomessa ole erikseen olemassa, vaan ne pitää itse kehittää. Jalkautuminen valittiin toimenpiteeksi, koska tällä tavalla päästiin suoraan puhumaan työnantajille asiasta.

Jalkautuminen tarkoittaa suoraa kontaktointia yrityksiin ilman ennakolta sovittua tapaamista, tavoitteena on sopia jatkoneuvotteluista niin sanotun kylmäkäynnin aikana.
Ratkaisu
Idea jalkautumisesta tuli työvalmentajilta, ja siihen saatiin esihenkilöltä lupa. Jalkautumista alettiin toteuttaa työpareittain työvalmentajien kesken noin kerran viikossa.

Jalkautumiskerrat kestivät yleensä 2-4 tuntia. Jalkautumiskierrokset suunniteltiin etukäteen esimerkiksi sopimalla tietyistä alueista ja toimialoista. Työvalmentajat menivät yrityksiin, esittäytyivät ja pyrkivät pääsemään rekrytoinnista vastaavien henkilöiden puheille. Tapaamisella kerrottiin, millaista palvelua työvalmennus Virtaamo tarjoaa ja kenelle työmahdollisuuksia etsitään. Pyrkimyksenä oli löytää niin sanottua piilotyötä työnmuotoilua apuna käyttäen. Kun yrityksellä löytyi kiinnostusta asiaa kohtaan sekä tarvetta osatyökykyiselle työvoimalle, sovittiin jatkoneuvotteluista.

Jokaisen käynnin jälkeen toimintaa kehitettiin kokemusten perusteella, myyntipuheita hiottiin ja hankittiin oheismateriaalia kuten painettuja esitteitä. Myös työvalmennus Virtaamon sosiaalista median näkyvyyttä lisättiin. Toimintaa toteutettiin normaalin työajan puitteissa, ja ylimääräisiä kustannuksia syntyi lähinnä liikkuvasta työstä.

Käynneistä ylläpidettiin Excel-taulukkoa, joka käytännössä toimi yritysrekisterinä. Tämä auttoi seuraamaan yrityskäyntejä sekä jatkokontakteihin seuranneita jalkautumisia.
Tulokset
Työvalmentajat jalkautuivat 110 eri yritykseen vuoden aikana. Näistä kontaktoinneista jatkoneuvotteluihin johti 40. Palkkatyöpaikkoja syntyi jalkautumisen kautta 15 kpl yhden vuoden aikana. Jalkautuvasta kontaktoinnista on tullut yksi työvalmennus Virtaamon tärkeimmistä tavoista löytää osatyökykyisille henkilöille räätälöityjä palkkatyöpaikkoja pääkaupunkiseudulla. Toimintaa on jatkettu aktiivisesti ja tulokset ovat olleet edelleen hyviä.

Yhteyshenkilöt

Pekka Karunka
pekka.karunka(ät)vantaa.fi
Työvalmentaja
Vantaan kaupunki työvalmennus Virtaamo

Petri Eskola
petri.eskola(ät)vantaa.fi
Työvalmentaja
Vantaan kaupunki työvalmennus Virtaamo
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta