6.9.2022
Siun sote, henkilöstöpalvelut, Joensuu

Yhteistoiminnan kehittäminen organisaatioissa ja toimialueilla

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Organisaatiossa oli mm. henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella tarve kehittää yhteistoimintaa ja henkilöstön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Henkilöstön osallisuus nimettiin yhdeksi kuntayhtymän strategian kriittiseksi menestystekijäksi. Välillisen eli edustuksellisen yhteistoiminnan kehittäminen oli yksi keino muiden joukossa edistää henkilöstön osallisuutta.
Ratkaisu
Perustimme organisaatioon kaksitasoisen yhteistoimintaorganisaation. Valmistelua tehtiin henkilöstöpalvelujen sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyönä.

Aiempien koko organisaatiotasoisten yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan lisäksi organisaation eri toimialueille perustettiin omat yhteistyöryhmät. Tavoitteena oli lisätä yhteistoimintaa ajallisesti ja määrällisesti. Tavoitteena oli myös mm. kehittää yhteistoimintaan liittyvää henkilöstöviestintää, edistää henkilöstön edustajien ja työnantajan välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, sekä tuoda edustukselliseen yhteistoimintaan enemmän konkretiaa.

Ideana on se, että kunkin toimialueen omassa yhteistyöryhmässä käsitellään ko. toimialueen henkilöstöön vaikuttavia muutoksia ja suunnitelmia. Näin mahdollisestaan myös pienempien muutosten käsittely. Organisaatiotasoisissa yt-elimissä käsitellään koko organisaatiota tai useita toimialueita koskevat muutokset ja suunnitelmat.
Tulokset
Toimialuekohtaiset yhteistyöryhmät käynnistivät toimintansa keväällä 2022 ja toimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken kussakin yhteistoimintaryhmässä sekä keskitetysti HR-palveluissa. Tähänastiset kokemukset ovat kannustavia.

Henkilöstöviestintään tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Tarkoitus olisi, että henkilöstö/henkilöstön edustajat voisivat esittää tärkeäksi katsomiaan asioita yhteistoiminnalliseen käsittelyyn ja yhteiseen keskusteluun matalalla kynnyksellä.

Yhteistyöryhmien perustamisen myötä edustukselliseen yhteistoimintaan on ajallisesti käytetty merkittävästi aiempaa enemmän työaikaa niin henkilöstöpalveluissa, toimialueiden johdossa kuin henkilöstön edustajien keskuudessa.

Yhteyshenkilöt

Mari Ojalammi
mari.ojalammi(ät)siunsote.fi
henkilöstöpäällikkö
Siun sote
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta