08.12.2020 13.54

Kuntekon loppujulkaisu on valmistunut

Kuntekon loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa on tehty vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea. Loppujulkaisu osoittaa, miten Kuntekon tarjoamien palvelujen avulla kehittämistä on viety eteenpäin.

 

Tutustu loppujulkaisuun

 

"Loppujulkaisun kansikuva. Tekstinä ihmeitä tehdään tekemällä."