Kehittämistyöhön tukea kunta-alalle ja hyvinvointialueille 

Tarjoamme palveluja kehittämistyön tueksi kaikenlaisille kuntaorganisaatioille
ja hyvinvointialueille sekä niiden yksiköille.

Alla on palvelut koottuna. Klikkaa kustakin kohdasta saadaksesi lisätietoa.

 

 

Kehittäjäverkosto

Aamukahveja, alustuksia, webinaareja, vierailuja, yhteiskehittämistä, yhteisiä hankkeita…tätä ja paljon muuta?! Kutsumme kaikki kuntaorganisaatioissa ja hyvinvointialueilla työskentelevät kehittäjät uuteen verkostoon, jossa opitaan toisilta, levitetään hyviä käytäntöjä, oivalletaan ja luodaan yhdessä julkisen työn tulevaisuutta. Lue lisää kehittäjäverkostosta.

 

Workathlon - fasilitoitu kehittämisprosessi työelämän haasteeseen

Kaipaatteko työpaikallanne tukea jatkuvaan oppimiseen, digitalisaatioon tai luottamukseen ja vuoropuheluun? Näihin teemoihin on saatavissa tämän vuoden ajan tukea Workathlon -kehittämisprosessista. Yhteen Workathloniin voi osallistua 4-6 työpaikkaa yhdellä kertaa, ja kustakin 1-3 osallistujaa.

Kehittämisprosessi kestää yleensä 1–2 viikkoa ja siinä on kolme osaa. Prosessiin kuuluu esivalmistelut, työpaja ja jälkipohdinta. Työpaja voidaan myös järjestää kokonaan digitaalisesti. Ilmoittautumisia hoitaa TYÖ2030-ohjelma. Lue lisää ja ilmoita organisaatiosi mukaan TYÖ2030-ohjelman sivuilla

 

Yhteiskehittämö - opi ja oivalla yhdessä muiden kanssa

Haluatko oppia lisää yhteiskehittämisestä digitaalisilla alustoilla? Toivotko vuoropuhelua ja ajankohtaisten teemojen käsittelyä ja reflektointia yli organisaatiorajojen? Kiinnostaisiko sinua olla mukana ideoimassa ja kehittämässä uusia ratkaisuja kiinnostaviin aiheisiin? Onko organisaatiossasi jokin haaste tai teema, johon haluaisit ideoida ratkaisuja yhdessä muiden kanssa?

Tule mukaan oppimaan ja oivaltamaan yhdessä yhteiskehittämöön. Työpajasarja koostuu kolmesta 2,5 tunnin etätyöpajasta. Kehittämisprosessi etenee haasteista ratkaisuideoihin ja ratkaisuehdotusten kiteyttämiseen. Yhteen työpajaan voi tulla mukaan noin 30 osallistujaa. Lue lisää yhteiskehittämöstä

 

Parastaminen-etätyöpaja 

Oman hyvän käytännön tai toimintamallin kuvaamisesta toiselle organisaatiolle tai kollegalle toisessa yksikössä hyötyy myös organisaatio ja kehittäjä itse. Kuvaaminen pakottaa kertomaan käytännöstä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Lisäksi toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan, mikä käytännössä on uutta ja omaperäistä.

Parastaminen-työpajassa käsitellään kolmea tapausesimerkkiä ja keskustellaan niistä. Haluaisitko järjestää oman kuntaorganisaation sisällä parastaminen työpajan? Lue lisää parastaminen-työpajasta

 

Numero viisi

Jakamo - haastavien asioiden käsittelyä virtuaalityöpajassa

Muutostilanteisiin ja haastaviin tilanteisiin liittyy aina sekä hyötyjä ja hyviä puolia että ongelmia, uhkia, epävarmuutta ja pelkoja. Muutokseen liittyvien faktojen käsittely sujuu helpommin, kun ensin puretaan muutostilanteen aiheuttamia huolia.  

Osallistavalla työpajamenetelmällä saadaan näkyviin erilaisten näkemysten ja ajatusten laaja kirjo. Samalla yhteinen ymmärrys muutostilanteesta lisääntyy. Tämä helpottaa asian jatkokäsittelyä.

Jakamo-työpajamalli perustuu niin kutsutun dynaamiseen fasilitoinnin ideaan. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, purkaa aiheeseen liittyviä faktoja ja huolia, pohtia huoliin liittyviä ydinkysymyksiä ja tuottaa huoliin ratkaisuehdotuksia. Jakamo-työpaja kestää noin 2,5 tuntia. Suositeltava osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä. Lue lisää jakamosta.