Tekojen torilla tehdään maailman paras kunta- ja hyvinvointialuetyö näkyväksi  

Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voi kertoa oman työpaikan kehittämistyöstä eli siitä, miten toimintatapoja tai palveluja on uudistettu, kehitetty ja parannettu. Kehittämistekoja toivotaan kaikilta kunta-alan ja hyvinvointialueiden ammattialoilta ja eri teemoista. Portaalissa voi tutustua muiden kehittämistekoihin ja ottaa niistä ideoita ja mallia oman työpaikan kehittämiseen.

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa (2015-2020), jonka päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto. 

Täytä lomake ja jaa kehittämistekosi kaikille! Kuvauksen tekemiseen pääset alla olevasta linkistä:

"Tekojen torin logo."

Hyvän työn edellytykset - toimintamallit sote-työpaikoille Sosiaali- ja terveysministeriön logo

Hyvän työn edellytykset -sivustolle on koottu toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla sote-työpaikoilla. Työkalut on kerätty ajankohtaisista kansallisista hankkeista ja ohjelmista, ja ne on luokiteltu sivustolle teemoittain. Tutustu työkaluihin ja kokeile omalla työpaikallasi! 

Tyyne Kettunen ja varkautelaiset ammattilaiset

Suomen virallinen eläkeläinen Tyyne Kettunen tutustui Wellness Varkaus -hankkeeseen. Katso, mitä puhdituspalvelualan työntekijät ja esihenkilö kertoivat videolla Tyynelle kehittämistyöstään ja sen tuloksista. Videon lopussa Tyyne myös kokeili modernia siivousvälinettä. Kehittämisteko "Tukipalvelut varjoista valoon# löytyy myös Tekojen torilta. Kehittämisteko palkittiin 1.12.2022 Kuntatyö2030 -gaalassa.

 
 
 

Etsi kehittämistekoja, inspiroidu ja ota mallia

Tekojen torilta löydät kehittämistekoja erilaisilta kuntatyöpaikoilta ja hyvinvointialueilta. Tutustu toimialakohtaiseen kehittämiseen tai etsi kehittämistekoja teemojen avulla.

Kehittämistekojen hakeminen on helppoa. Voit selata ja hakea niitä 1) kuntakohtaisesti, 2) vapaalla sanahaulla, 3) toimialakohtaisesti, 4) teemoittain 5) asiakasryhmittäin tai tarkennetulla haulla. Saat kaikki kehittämistarinat näkyviin klikkaamalla yllä olevaa kehittämistekojen lukumäärää.

Tekoja on kerätty myös toimialakohtaisille Top 10-20 -listoille sekä Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun, jossa raotetaan tarkemmin kehittämistä erilaisilta kuntatyöpaikoilta johdon ja työntekijöiden näkökulmasta.

1. Vapaa sanahaku:

2. Kehittämisteot kunnittain:

3. Kehittämisteot teemoittain:

Innovointi ja tuottavuus
Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen

Palvelu- tai tuotantoinnovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot

Tuottavuuden parantaminen

Palvelujen laatu ja asiakaslähtöisyys

Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Uuden teknologian hyödyntäminen ja digitalisaatio

Tekoäly ja robotit

Kestävä kehitys

Palvelumuotoilu

Luottamus ja yhteistyö
Yhteistyö yli yksikkörajojen

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä

Palvelu- ja kumppaniverkoston kehittäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Toimintakulttuurin kehittäminen

Luottamuksen vahvistaminen

Etätyö

Yhteiskehittäminen

Joustavat työajat

Kannustava palkkaus tai palkitseminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveys
Työn imu ja innostus

Työhyvinvoinnin parantaminen

Työkyvyn parantaminen

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Työturvallisuuden ja työympäristön parantaminen

Työsuojelun yhteistoiminta

Mielenterveyden tukeminen työssä

Työelämän laatu kokonaisuudessaan

Osaaminen
Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Organisaation/työyhteisön kehittämisosaaminen

Viestinnän kehittäminen

Perehdytys ja perehdyttäminen

Osaavan työvoiman saatavuus
Rekrytoinnin kehittäminen

Työnantajamielikuvan kehittäminen

Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Henkilöstön pysyvyyden edistäminen

Tarkennettu haku - usea hakutekijä:

5. Kehittämisteot kohderyhmittäin:

Oman organisaation henkilöstö
Esihenkilöt/johto
Lapset
Nuoret
Työikäiset
Ikääntyneet
Uutta työtä hakevat
Maahanmuuttajat
Erityisryhmät
Kaikki kuntalaiset
Yritykset/elinkeinoelämä
Järjestöt/vapaaehtoistyö
Muu

6. Kehittämisteot kartalla:

"Kehittämisteot Suomen kartalla. Tekoja on tullut Tekojen torille laajasti eri kunnista. Vain Rovaniemen pohjoispuolella on iso tyhjä kohta."