16.11.2020
Limingan kunta - Varhaiskasvatus, Liminka

Johtajien pedagoginen päivä varhaiskasvatuksessa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingassa on ollut käynnissä vuosina 2019–2020 Kevan rahoittama työelämän kehittämishanke nimeltä Palvellen. Hankkeessa on kehitetty palvelevaa johtamiskulttuuria ja tehty johtamispalveluiden tuotteistuksia työntekijöiden tarpeista lähtien. Työntekijöiden tarpeita on kartoitettu 56 laajalla syvähaastattelulla ja esihenkilöiden itse toteuttamilla haastatteluilla. Yksi koko kuntaa koskenut esille noussut henkilöstölähtöinen tarve oli tarve esihenkilön tuelle ja läsnäololle. Tarve on korostunut erityisesti nyt poikkeusolojen aikana.

Limingan varhaiskasvatuksessa henkilöstö on niin ikään toivonut johtajien läsnäoloa päiväkotien ja ryhmien arjessa. Poikkeusolot ovat olleet varhaiskasvatuksen toimialalla haastavat (varmasti läpi Suomen) ja toiveita on ollut siitä, että päiväkodin johtajat näkyisivät työntekijöiden arjessa vahvemmin. Tähän haluttiin tarttua ketterän kokeilun avulla.
Ratkaisu
Palvellen-hankkeen järjestämässä esimiesten työpajassa varhaiskasvatukseen ideoitiin pedagogisten päivien kokeilu, jossa päiväkodin johtaja on koko päivän lapsiryhmissä mukana. Idea on, että kerran kuukaudessa (perjantaisin) päiväkodin johtaja jalkautuu lapsiryhmien toimintaan mukaan. Silloin puhelin on äänettömällä ja johtajan keskittyminen on ryhmissä ja työntekijöissä. Näin päiväkodin johtaja pääsee entistä paremmin mukaan päiväkotien arkeen, keskusteluyhteyteen työntekijöiden kanssa ja aidosti havainnoimaan päiväkotipäivien kulkua, tilanteita ja mahdollisia haasteita. Tämän ajateltiin palvelevan työntekijöitä ja esihenkilöä itseään.

Kokeilussa ja toiminnassa ovat mukana kaikki kunnan seitsemän päiväkotia johtajineen sekä varhaiskasvatusjohtaja. Kokeilulla pyrittiin vastaamaan henkilöstöltä nousseeseen tarpeeseen esimiehen vahvemmasta läsnäolosta.

Kokeilu itsessään ei saanut ulkopuolista rahoitusta, mutta se ideoitiin osana Palvellen-hanketta, jolla on Kevan työelämän kehittämisrahoitus.
Tulokset
Koronan varotoimet estävät kokeilun toteutumisen kuten oltiin suunniteltu, sillä varotoimet estävät kiertämästä koko päiväkotia/kaikkia päiväkoteja kerralla, mutta pikkuhiljaa tähän toivottavasti päästään. Kokeilun aikana vierailut kohdistettiin päivän aikana yhteen tai kahteen ryhmään. Toisaalta näin johtajalla oli enemmän aikaa yhden ryhmän kanssa.

Henkilöstöltä on tullut kiitosta pedagogisesta päivästä. Se on ollut henkilöstölle yksi uusi mahdollisuus tuoda ajatuksiaan esille työn lomassa. Henkilökunnalta on tullut palautetta sen tärkeydestä, että esimies on välillä tekemässä samaa työtä kuin mitä johtaa. Koska työntekijöiltä saatu palaute kokeilusta on ollut positiviista, toimintaa jatketaan.

Kokemus oli positiivinen myös päiväkotien johtajille itselleen. Päivien aikana pystyi hyvin havaitsemaan ryhmien pedagogista toimintaa, tutustumaan lapsiin ja pystyi havainnoimaan konkreettisesti tukea tarvitsevia lapsia. Johtaja sai olla monipuolisesti mukana erilaisissa pedagogisissa toiminnoissa (kokopäiväpedagogiikka). Kokeilu selkeytti kuvaa siitä, että missä missäkin ryhmässä mennään.

Varhaiskasvatusjohtaja on kiertänyt kokeilujakson ajan esiopetusryhmissä aamupäivisin ja myös tätä toimintaa jatketaan.

Kokeilu itsessään ei maksanut mitään. Suunnittelun jälkeen käytiin vain toimeen. Kokeilun ja pedagogisten päivien toteuttaminen vaatii päiväkodinjohtajalta toki oman työn suunnittelua siten, että on mahdollista irrottautua ryhmiin kokonaiseksi päiväksi. Kokeilusta saatu hyöty kuitenkin on suuri myös päiväkotien johtajille. Kokeilu oli itsessään pieni, mutta sen vaikutukset suuria, sillä mukana olivat kaikki kunnan seitsemän päiväkotia johtajineen sekä varhaiskasvatusjohtaja, joka kiersi esiopetusyksiköitä. Näin toiminta saatiin ketterästi juurrutettua koko Limingan varhaiskasvatukseen.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Sari Supperi
sari.supperi(ät)liminka.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Limingan kunta

Erja Laine
erja.laine(ät)liminka.fi
Päiväkodinjohtaja
Limingan kunta
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta